Sisarkirje 2015-1

Hyvää alkanutta vuotta 2015!

On aika jälleen kokoontua päättämään yhdistyksemme asioista.
Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 3.2.2015 klo 16.15 Kotikulmaan os. Porrassalmenkatu 59.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömuutos. 

ESITYSLISTA
kokouksen avaus

kokousvirkailijoiden valinta; kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

esityslistan hyväksyminen

vuoden 2014 vuosikertomuksen hyväksyminen

tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen

vuoden 2015 jäsenmaksu

valitaan puheenjohtaja vuosille 2015-2016

10§ valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11§ valitaantoiminnantarkastaja vuodelle 2015

12§ sääntömuutos

Mikkelin Valkonauha ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosta, jonka keskeiset kohdat ovat seuraavat (kursiivilla ja lihavoituina muutosehdotus/lisäysehdotukset):

-          4 § Jäsenet, Jäsenen tulee olla Suomen kansalainen ja nainen.

-          10 § Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

-          7 § Hallitus ja sen tehtävät: Kaikkien hallitukseen valittavien tulee olla naisia ja yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

-          15 § SIIRTYMÄSÄÄNNÖS poistetaan tarpeettomana (Liittyy v. 2008 hyväksytyissä säännöissä olleeseen soveltamisohjeeseen toimikausien rajaamisesta.

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.
13§ muut esille tulevat asiat

14§ kokouksen päättäminen

Tulossa:
Musiikki-ilta tiistaina 3.3.2015 klo 18.00  Seurakuntakeskuksen aulakahviossa
(os. Savilahdenkatu 20).
Mukana kansan raamattuseuran julistustyöntekijä  Tuula ”Haxu” Hakkarainen.

Hyvää vuoden jatkoa ja siunausta toivotellen!
Liisa Ahonen                                                           Päivi Nykänen
puheenjohtaja                                                        sihteeri

p. 040 828 8213                                                   050 532 3093                   

www.mikkelinvalkonauha.fi
posti [a] mikkelinvalkonauha [dot] fi